انجمن اسلامی دبیرستان شهیدان رجایی، باهنر

جنبش های دانش آموزی
انجمن اسلامی دبیرستان شهیدان رجایی، باهنر

بسمه تعالی
شورای انجمن اسلامی دانش آموزان مدرسه شهیدان رجایی، باهنر به همت اعضای خود این وبلاگ را راه اندازی کرده و پشتیبانی می کند.

بایگانی

پیوندهای روزانه

چارت تشکیلاتی انجمن اسلامی دانش آموزان مدرسه شهید باهنر

مسئول انجمن اسلامی : محمدرضا صالحی

جانشین : محسن افتخاری

مسئول فرهنگی، هنری : محمد وریجی

مسئول سازماندهی و تشکیلات : امید رضایی

مسئول علمی، پژوهشی : محمدجواد کیانی

مسئول تدارکات و پشتیبانی : علی تقوی

مسئول روابط عمومی : محمدرضا صالحی

مسئول فوق برنامه : سید دانیال موسوی